ข่าวประชาสัมพันธ์/จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (E-market) งบลงทุน (ค่าเสื่อม) ปี 2561 ระดับหน่วยบริการ 70%

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบลงทุน (ค่าเสื่อม) ปี 2561 ระดับจังหวัด 20%

ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561

แผนจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินการ และงบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2561

ประกาศสอบราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

ด้วยจังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

โรงพยาบาลดอยสะเก็ดมีความประสงค์จะดำเนินการประกาศประกวดราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 12 รายการ

เพิ่มเติม »